Albit

STIMULARE

Albit acționează în toate etapele vitale ale vieții plantelor

Creşterea producţiei se obtine prin stimularea proceselor de creştere a plantelor pe parcursul intregii perioadei de vegetaţie. In primul rând, ALBIT acţionează asupra plantelor la nivel biochimic şi cellular si schimbă caracteristicile biometrice ale creşterii vegetative (germinarea, creşterea sistemului radicular, înfrăţirea, timpul necesar pentru fazele fenologice, etc.) şi caracteristicile structurii culturilor:
CANTITATIV - numărul de boabe în spic, masa la 1000 de boabe, aspectul comercial al cartofilor, masa şi dimensiunea calatidiului florii soarelui, etc. CALITATIV - creșterea cantității de gluten în boabele de grâu, creșterea cantității de zahăr în sfecla de zahăr și vița de vie, conţinutul de vitamine din legume,etc.

Actiunile specifice ale ALBIT asupra organelor plantei, datorită cărora rezultă sporul de producție, diferă de la o cultură la alta. S-a stabilit că la hrişcă recolta creşte numai datorită creşterii numărului de seminţe (masa lor nu se schimbă), în timp ce la mei - în principal, datorită creşterii masei seminţelor. Dacă la soia ALBIT are efect doar asupra creşterii masei seminţelor şi numărul de păstăi pe plantă, la floarea-soarelui, dimpotrivă, creşterea recoltei, are loc, în principal, datorită creşterii numărului de seminţe în calatidiu, şi datorită creşterii masei acestora. La culturile de cereale păioase în procesul de creştere a recoltei este implicat un complex întreg de mecanisme (creşterea înfrăţirii, majorarea masei boabelor, numărului de boabe în spic). Un rol important îl joacă, de asemenea, boabele cerealelor. Astfel, la culturile de cereale păioase se reduc spicele seci în medie cu 20%.

CREȘTEREA CANTITATIVĂ – SPOR DE PRODUCȚIE

Spor de producție (valoare medie)

CULTURA
SPOR DE PRODUCTIE MEDIU %
CULTURA
SPOR DE PRODUCTIE MEDIU %
Grâu de toamnă
13,3
Ceapă verde
17,6
Grâu de primăvară
16,5
Ceapă (nap)
17,6
Porumb
11,6
Căpşună
38,9
Lucernă
33,9
Dovlecel
17,4
Floarea-soarelui
27,9
Morcov
10,9
Soia
19,6
Ovăz
21,9
Sfeclă de zahăr
16,2
Castraveţi
20,7
Sfeclă de masă
14,1
Ardei dulce
16,3
Rapiţă
42,9
Salată
12,7
Viţă de vie
15,6
Mei
26,1
Secară de iarnă
22,3
Trifoi
36,0
Cartof
20,0
Ciumare (Galega)
15,6
In (seminţe)
35,6
Agrişă
28,0
In (paie)
17,6
Varză albă
12,0
Vânătă
23,2
Varză de Pechin (chinezească)
12,5
Leguminoase furajere
15,7
Coacăză neagră
34,6
Măzăriche de primăvară
21,5
Sorg
18,0
Orez
19,3
Roșii
23.4
Vişină
7,0
Hrişcă
52,8
Mazăre
12,8
 
 
La cereale
ALBIT majorează masa a 1000 boabe în medie cu 1,8 g, numărul de boabe în spic - cu 2,6 buc., reduce spicele seci cu 20% , creşte lungimea spicului în medie cu 1,5 cm. Prezentam datele privind efectul ALBIT asupra indicatorilor structurii creşterii şi productivităţii altor culturi (altele, decât cerealele păioase)
La sfecla de zahăr
ALBIT creşte suprafaţa medie a frunzei cu 0,5-3 cm, accelerează etapele de dezvoltare a plantelor cu 2-7 zile, stimulează redistribuirea metaboliţilor din frunze în rădăcina legumii.
La floarea soarelui
ALBIT asigură îmbunătăţirea germinării cu 5-11,2%, accelerează înflorirea şi maturarea seminţei cu 6-7 zile, creşte diametrul calatidiului cu 2,2-4,9 cm, randamentul de ulei - cu 22,5%, masa a 1000 de seminţe - cu 3-7,6 g.
La porumb
ALBIT asigură creşterea randamentului masei verzi cu 13,4-110 q/ha şi a boabelor cu 1,19-6,4%, masa ştiuletelui - cu 3,2-6,2%.
La cartof
ALBIT asigură creşterea germinării cu 3-5%, accelerarea apariţiei mlădiţelor de la câteva zile până la o săptămână, accelerarea maturării, calităţii şi aspectului comercial în medie cu 6,9%.
Hrişcă
ALBIT asigură creşterea germinării - cu 4-7%, dezvoltării sistemului radicular - cu 3-12%, masei a 1000 de boabe cu 1-4%, masei seminţelor de la 1 plantă în medie cu 33,8%, rezistenţei la secetă (creşterea recoltei până la 50% în condiţii extrem de aride).
Meiul
ALBIT asigură creşterea germinării cu 5,7-7%, dezvoltării sistemului radicular - cu 7-20%, numărului de seminţe de la o plantă - cu 9-17 buc., masei a 1000 de boabe - cu 0,21-0,59 g, greutăţii seminţelor de la o plantă - cu 0,15-0,40 g.
Orezul
ALBIT asigură creşterea germinării seminţelor cu 5-8%, energiei germinative – cu 7-9% , coeficientului de înfrăţire - cu 0,7, lungimii rădăcinii - cu 3,9 cm, densităţii tulpiniţelor - cu 5,1-8,2%, lungimii paniculului - cu 1,02-1,1 cm, greutăţii a 1000 de boabe – cu 0,4-1,46 g, numărului de boabe în panicul - cu 4,3 buc., masei seminţei din paniculul principal - cu 0,16-0,62 g
Inul pentru fibre
ALBIT asigură creşterea germinării cu 3-7%, energiei germinative - cu 3-6%, randamentului de paie de in - cu 0,8-13 q/ha şi seminţelor - cu 0,4 – 1,4 q/ha, calităţii fibrelor (numărul mediu de fibre lungi - cu 0,5 – 1,3%, procentajul numărului fibrei totale - cu 26,1-55%), densitatea tulpiniţei plantei - cu 19,7-37%.
Leguminoasele (soia, mazărea, năutul, fasolea, lintea, bobul)
ALBIT asigură creşterea germinării cu 3-15%, creşterea lungimii mugurilor - cu 3-36%, dezvoltarea sistemului radicular – cu 11-41%, numărului nodurilor productivi – cu 13,7-16,8%, majorarea numărului de păstăi pe 1 plantă - cu 12,3-30,9%, de seminţe pe plantă - cu 11,1-28,9%, masei seminţelor pe plantă - cu 32,7-36,6%.
Ierburile furajere (ciumare [galega], trifoiul, măzărichea, lucerna, sulfina, amaranta, rapiţa)
ALBIT asigură creşterea germinării - cu 4-157%, rezistenţei la secetă şi îngheţuri, accelerării regenerării după cosire – cu 14,1-34%, mărirea înălţimii şi desimii tulpiniţei plantei - cu 10%, creşterea randamentului masei verzi - cu 4,9-91 q/ha, seminţelor - cu 0,39-1 q/ha. La furajele cerealiere ALBIT creşte înfrăţirea şi îmbunătăţeşte regenerarea - cu 33,6-68%, creşterea biomasei verzi - cu 7,6-17%, conţinutului de clorofilă - cu 8,6-9,7%.
Culturile legumicole (roşiile, castraveţii, dovleceii, salata verde, ardeii, morcovii, vinetele, sfecla)
ALBIT asigură creşterea recoltei timpurii, germinării seminţelor - cu 2-12%, stimularea creşterii vegetative şi înfloririi, creşterea turgescentei, rezistenţei la secetă şi alte condiţii nefavorabile ale mediului, creşterea numărului de legări - cu 1-3 buc/plante, accelerarea înfloririi - cu 4-5 zile, maturarea mai vastă şi mai rapidă. La ceapă ALBIT măreşte lungimea frunzelor cu 12,6-21%, conţinutul substanţelor uscate în biomasă - cu 7,4-10,7%.
Varza (albă, de Pekin)
ALBIT asigură creşterea masei medii a unei căpăţâni - cu 0,2-8,3%, creşterea germinării şi energiei germinative cu 3-7%, creşterea calităţii materialului săditor: creşterea calităţii masei răsadului în medie cu 11,5%, înălţimii – cu 21,5%.
Viţa de vie
ALBIT asigură creşterea procentului de maturare cu 3,7-13,6%, regenerarea anuală a mlădiţelor – cu 28-64%, creşterea mlădiţelor - cu 28-56% şi a mlădiţelor maturate – cu 59-64%. creşterea numărului de seminţe până la 4,5 ori, cresterea viabilităţii seminţelor - cu 11-20,5%.
Culturile horticole (mere, pere, cireşe)
ALBIT asigură creşterea anuală a lăstarilor cu 12,6-25,6%, activităţii fotosintetice a frunzelor - cu 6,9-18,6%, creşterea suprafeţei de asimilare a frunzelor cu 73-76%.
Arbuştii fructiferi (coacăza, agrişul, măceşul)
ALBIT asigură accelerarea maturării şi creşterea numărului de flori pe arbust - cu 9-10% şi a ratei de legare a boabelor - cu 9-13%, creşterea dimensiunilor boabelor cu 10-20%, îmbunătăţirea aspectului comercial, creşterea conţinutului de vitamina C cu 5,8-13,8%, reducerea numărului de fructe uscate şi putrezite, creşterea conţinutului de clorofilă în frunze - 6,2-11,8%, creşterea anuală a lăstarilor cu 18,2-81,8%, îmbunătăţirea stării fiziologice a frunzelor, creşterea rezistenţei plantelor la stresuri (poluarea aerului, solului, variaţiile de temperatură).
Căpşuna (căpşuna de grădină)
ALBIT asigură creşterea productivităţii cu 9,3-20 q/ha, numărului mediu de fructe pe arbust - cu 0,4-2 buc., greutăţii medii a fructelor - cu 1,3 g, intensificarea activităţii fotosintetice a frunzelor cu 0,04 unităţi Fv/Fm, creşterea rezistentei la stres.
Plantaţiile decorative verzi şi culturile forestiere
ALBIT asigură Accelerarea regenerării lăstarilor şi creşterii anuale a acestora în medie - cu 18,2%, creşterea conţinutului de clorofilă în frunze cu 6,2-11,8%, îmbunătăţirea stării fiziologice a frunzelor şi creşterea suprafeţei lor de asimilare - cu 15 - 76%, accelerarea stadiului de înflorire (3-10 zile), creşterea numărului de flori pe plantă - cu 9-10%, creşterea rezistenţei plantelor la stresuri (poluarea aerului, solului, variaţia de temperaturi). Sub influenţa ALBIT se măreşte accelerarea aclimatizării şi înrădăcinării butaşilor culturilor decorative cu 40-90%, se intensifică creşterea iniţială a acestora, creşte conţinutul de clorofilă în medie cu 7,4%.
Culturile floricole (în sere şi în sol) (trandafirii, gladiolele, garoafele, cyclamenul, clivia, amaryllis, violetele, ciuboţica-cucului etc.)
ALBIT asigură inducerea înfloririi, accelerarea înfloririi cu 3-15 zile, majorarea duratei de înflorire – cu 4-35 zile (până la 1,5-2,5 ori), creşterea calităţilor decorative, numărului de flori pe plantă.

O proprietate importantă a Albit este inducerea înfloririi, accelerarea perioadei de înflorire, înflorirea în masă şi creşterea numărului de flori pe plantă. Acest fenomen se observă la o gamă largă de culturi, dar cel mai evident şi mai bine s-a demonstrat pe culturile florale şi decorative. Este cunoscut faptul, de exemplu, că plantele de cameră (muscatele, primula, amaryllis, violetele, azaleea etc.) la udarea cu soluţie de ALBIT creşte semnificativ durata şi intensitatea de înflorire. Deşi inducerea înfloririi este mai evidentă la culturile florale, aceasta are, de asemenea, o importanţă primordială pentru efectul preparatului şi asupra culturilor agricole în general. Această proprietate a ALBIT s-a menţionat la majoritatea culturilor (cerealiere, leguminoase, mere, coacăză, legume, plante furajere) şi joacă un rol important în creşterea productivităţii.

Este cunoscut faptul că putregaiurile radiculare reduc semnificativ înfrăţirea productivă, numărul de boabe în spic şi masa a 1000 de boabe. Eventual, din această cauză o anumită contribuţie la stimularea parametrilor structurii producţiei sub influenţa ALBIT o aduce, de asemenea, eficacitatea înaltă a preparatului împotriva putrezirii rădăcinilor.

Materialul experimental vast, expus mai sus, arată în mod clar că efectul ALBIT asupra culturilor agricole nu se limitează la stimularea creşterii vegetative. Creşterea vegetativă rapidă sub influenţa Albit permite plantelor să acumuleze o rezervă suficientă de metaboliţi plastici. Ulterior însă stimularea creşterii plantelor cu ALBIT se completează prin stimularea avansată a înfloririi, formarea organelor generative, fluxul selectiv al substanţelor nutritive în favoarea acestora, care, în final, asigură formarea suplimentară a productivităţii înalte.

Spor de productie mediu: ( in conditii optime, sau in conditii extreme Albit poate oferi spor de productie mult mai mare).

CREȘTEREA CALITĂȚII RECOLTEI


O particularitate importantă a ALBIT este faptul că preparatul influenţează pozitiv calitatea recoltei. Una din principalele probleme pentru producţia de cereale este acum problema conţinutului de proteine în boabe, de care depinde nemijlocit costul său. Tratamentul cu fungicide pentru combaterea bolilor, cu erbicide - pentru combaterea buruienelor, cu insecticide – pentru combaterea afidelor şi altor dăunătorii, de regulă, reduc simţitor conţinutul de gluten din cauza stresului provocat de aceştia şi inhibă creşterea plantelor. Ca urmare, recolta va fi înaltă, dar calitatea slabă. Pentru a diminua stresul şi a creşte calitatea recoltei planta va avea nevoie fie de a introduce peste vegetaţie îngrăşăminte de azot lichide (dar este o procedură destul de costisitoare), fie se vor utiliza preparate antistres.

Utilizarea preparatelor biologice în calitate de remedii antistres în combinaţie cu pesticidele chimice pentru a îmbunătăţi calitatea culturilor de cereale este cea mai bună metodă. Este demonstrată eficienţa ALBIT în calitate de remediu antistres.

Conform datelor din testările în câmp, ALBIT îmbunătăţeşte calitatea recoltei (conţinutul de gluten în grâu cu 0,5 – 5,1%, conţinutul de zahăr din sfecla de zahăr cu 0,3-2,5%, conţinutul de vitamine din legume cu 11-25%). La utilizarea ALBIT în amestec cu pesticidele chimice (fungicide, erbicide, insecticide), preparatul oferă o calitate înaltă a recoltei, datorită efectului propriu de stimulare şi reduce efectul de stres al pesticidelor.

Tratarea înainte de semănat are un impact mai mare asupra productivităţii, decât asupra calităţii recoltei, iar pentru a îmbunătăţi conţinutul de gluten sunt mai eficiente tratamentele vegetative. Este eficientă utilizarea combinată a ALBIT şi nutriţia (îngrăşarea) suplimentară lichidă cu uree, ALBIT şi unii stimulatori de creştere pentru îmbunătăţirea calităţii recoltei. Studiile au demonstrat că utilizarea ALBIT a crescut conţinutul de proteine în recolta grâului de primăvară cu 0,5%, iar combinaţia ALBIT + uree – cu 0,8%. Eficienţa înaltă a utilizării ALBIT cu uree, probabil, se datorează faptului, că în condiţiile de producţie pentru nutriţia foliară (nutriţia suplimentară extraradiculară) a cerealelor pe vegetaţie se folosesc norme ridicate de utilizare a ureei până la 30 kg/ha, ceea ce corespunde cu aproximativ 10% din soluţia sa, în timp ce deja concentraţia de 1% este considerată ridicată şi are un efect toxic asupra plantelor. ALBIT slăbeşte acest efect toxic al ureei asupra creşterii plantelor, totodată azotul suplimentar, introdus cu ureea, se utilizează în totalitate pentru acumularea de proteine în boabe. Este cunoscut faptul că infestarea culturilor cerealiere cu putregaiul rădăcinilor duce la scăderea conţinutului de gluten în cereale. Prin urmare, eficienţa destul de înaltă a ALBIT în combaterea acestor boli, de asemenea, creşte calitatea culturii.


Pe lângă culturile cerealiere, ALBIT, de asemenea, îmbunătăţeşte şi calitatea altor culturi agricole.

Cartofi, sfeclă de zahăr
Capacitatea de producţie-marfă a cartofilor sub acţiunea ALBIT creşte în medie cu 6,9%. Conţinutul de zahăr din sfecla de zahăr în cazul utilizării ALBIT creşte în medie cu 0,3-2,5%. Tratarea seminţelor înainte de semănat ale sfeclei de zahăr duce la creşterea recoltei totale a plantelor, dar nu are efect asupra conţinutului de zahăr, de aceea pentru creşterea conţinutului de zahăr în culturile rădăcinoase se recomandată stropirea semănăturilor cu ALBIT.
Roşii, castraveţi, dovlecei, salată verde, ardei, vinete, morcov, sfeclă
Conţinutul de vitamine în legume sub acţiunea ALBIT creşte în medie cu 11-25%. Îndeosebi se observă creşterea conţinutului de beta-caroten şi acid ascorbic. Pentru a ridica concentraţia de vitamine în legume, de asemenea, un rol important îl joacă tratamentul vegetal cu acest preparat (şi nu înmuierea seminţelor). În frunzele de salată ALBIT măreşte conţinutul de acid ascorbic, totodată, reducând conţinutul de nitraţi. Ca urmare, raportul dintre acidul ascorbic şi nitraţi depăşeşte pragul inofensivităţii medicale cu 2:1, adică, ALBIT face produsele vegetale cultivate în sere, inofensive pentru consumul alimentar. Un efect similar al preparatului a fost observat, de asemenea, la varza chinezească, roşii, castraveţi şi ceapă. Sub efectul tratamentului cu ALBIT în recolta majorităţii culturilor legumicole conţinutul nitraţilor se reduce cu 16-26%. În masa biologică a cepei (în frunze) reducerea nitraţilor constituie 74-77%. În frunzele de ceapă de asemenea creşte conţinutul substanţelor solide (cu 7,4-10,7%), iar în rezultat se măreşte valoarea nutritivă a culturilor.
Vița de vie
La viţa de vie ALBIT creşte formarea şi masa ciorchinilor cu 21-24%. În fructele de măr, coacăză şi măceş sub acţiunea ALBIT conţinutul vitaminei C creşte cu 5,8-13,8%, se îmbunătăţeşte aspectul producţiei-marfă a fructelor si pomuşoarelor. La coacăza neagră şi vişină se reduce numărul fructelor uscate şi stricate, dimensiunea fructelor mărindu-se cu 10-20%. Greutatea unei căpşune sub acţiunea pulverizării cu ALBIT creşte în medie cu 1,3 g.
Plantele cu flori
La plantele cu flori (trandafiri, gladiole, garoafe, cyclamen, clivia, amarillis, viorele, ciuboţica cucului, etc.), tratate cu Albit, pe lângă inducţia înfloririi s-a menţionat o creştere a calităţilor decorative, a numărului de flori pe plantă, a producţiei de flori de clasa 1 şi extra cu 10 -15%, rezistenţei la boli, culorile frunzelor şi florilor devenind mai vii.