Albit

Imunizează planta împotriva unei game largi de dăunători

sporește tratamentele cu fungicide și insecticide și reduce consumul lor

Aparitia unei ciuperci sau îmbolnavirea unei culturi este o veste foartă proastă pentru orice agricultor. În cazurile “norocoase” exista un tratament (în majoritatea cazurilor mai scump decât costul tratării cu Albit) dar de cate ori s-a întâmplat să pierdeți toată cultura?


ALBIT® poate ajunge la eficiența biologică 90-100%, împotriva bolilor cerealelor și plantelor leguminoase, sfeclei de zahăr, florii-soarelui, viței de vie și inului.

Cu toate acestea, proprietăţile fungicide ale ALBIT, ca şi ale majorităţii produselor biologice se manifestă suficient numai la infestarea slabă şi medie a plantelor cu boli. La un nivel mai ridicat de infestare, ALBIT se utilizează în combinaţie cu fungicidele chimice (protectoare). Totodată, în cele mai multe cazuri se poate utiliza doza minimă recomandată a preparatului chimic fungicid, deoarece la utilizarea combinată ALBIT intensifică efectele fungicidelor chimice.

Practic, în majoritatea experimentelor efectuate eficacitatea combinaţiei ALBIT + o normă de consum minimă a fungicidului (acţiune orientată la combaterea bolilor, la creşterea productivităţii) a fost mai mare decât eficienţa normei intregi de fungicide.ALBIT poate reduce în mod semnificativ cantitatea pesticidelor la semănături şi poate reduce cu aproximativ cu 20-45% costul tratamentelor, menţinând efectul protector.

În medie pentru toate experimentele în câmp, combinaţia unei jumătăţi de doză de fungicid şi ALBIT în comparaţie cu doza totală de fungicid asigură efectul:

  • Pentru eficienţa biologică - 130%;
  • Pentru productivitate - 107%;
  • Pentru venitul la hectar - 200%.

Rezulta din rezultatele testărilor efectuate în câmp, că utilizarea combinaţiei dozei reduse de fungicid şi ALBIT în comparaţie cu doza deplină în medie asigură un nivel mai ridicat de protecţie a plantelor de boli (cu 30 % pentru eficienţă biologică), egală cu 7 %, totodată venitul la 1 hectar se măreşte în medie de 2 ori.


După cum rezultă din experimentele prezentate, preparatul ALBIT de fapt sporeşte efectul fungicidelor chimice. Cauzele care stau la baza acestui fenomen sunt următoarele:

Majoritatea fungicidelor chimice provoacă plantelor un efect de stres mai mult sau mai puţin pronunţat, care se reflectă în inhibarea creşterii, reducerea germinării şi energiei germinative, sensibilitate mai mare a plantelor la boli, dăunători, variaţii de temperatură, etc. În special, este bine cunoscută acţiunea retardantă a protectoarelor din clasa azolilor (preparat activ cu tebuconazol, difenoconazol, diniconazol-M etc.), care duce la o scădere a germinării şi întârzierii germinării plantelor. Fungicidele din clasa dimetilditiocarbamat (tiram), ţinta cărora (oxidarea acidului succinic în ciclul Krebs) este prezentă atât în celulele ciupercilor patogene, cât şi a plantelor-gazde, de asemenea, sunt în stare de a exercita un efect toxic asupra plantelor. Într-o măsură şi mai mare aceasta se referă la fungicidele de primă generaţie, care nu afectează grav plantele numai pentru că pătrund în ciuperci mai repede, decât în plante. După cum arată cercetările, preparatele protectoare (dezinfectanţii) pot provoca efectul de stres asupra plantelor în timpul perioadei lor de creştere (Tabelul 3). ALBIT are capacitatea de a neutraliza efectul de stres provocat de fungicide. Activitatea antistres (antidot) a ALBIT la fungicide constituie în medie 24,6%. Datorită ALBIT, fungicidele chimice ca şi cum se izbăvesc de funcţia adversă de frânare a creşterii plantelor, totodată activitatea lor fungicidă împotriva agenţilor patogeni se păstrează. Prin urmare, în prezenţa ALBIT chiar şi dozele mici de fungicide sunt capabile să exercite o acţiune mult mai pronunţată.

S-a stabilit că ALBIT are un efect puternic imunogen, inducând mecanismele naturale de rezistentă a plantelor la boli (rezistenta sistemica dobândită, reacţia de hipersensibilitate). ALBIT cu ajutorul activităţii sistemului imunitar ca şi cum compensează activitatea fungicidă a preparatului chimic, scăzută în rezultatul micşorării dozei. Imunizarea planetelor poate fără probleme restabili scăderea destul de semnificativă a normei de consum a fungicidelor chimice, în special pentru că dozele recomandate pentru multe fungicide sunt ridicate semnificativ (de 2-3 ori).

Multe fungicide reduc semnificativ statutul imunitar al plantelor, capacitatea lor de a rezista infecţiilor. Totodată, fungicidul protejează plantele de boli pe durata efectului protector, însă ulterior devin mai vulnerabile la boli. De exemplu, tratarea înainte de însămânţare împotriva putregaiului rădăcinilor protejează planta de această boală, dar o poate face mai sensibilă la infecţiile aerogene. Ca un imunizant activ ALBIT neutralizează acest efect.

Ecologitatea înaltă a ALBIT este concomitent atât un avantaj, cât şi un dezavantaj. Deoarece ALBIT este constituit din metaboliţii naturali ai bacteriilor de sol, el uşor este distrus de microflora nepatogenă saprofită, prezentă pe suprafaţa seminţelor şi frunzelor plantelor (Penicillium, Aspergillus, drojdii, bacterii), adesea nereuşind în măsură suficientă să acţioneze asupra plantelor. Prin urmare , chiar şi o cantitate mică a fungicidului chimic, introdusă împreună cu ALBIT, inhibă activitatea microflorei, protejând ALBIT de descompunere şi îmbunătăţind semnificativ eficienţa sa. Preparatul chimic protector este, în acest caz, pentru ALBIT un conservant. Din acest motiv de multe ori sunt eficiente nu numai combinaţiile ALBIT cu 50% din norma fungicidelor, dar şi cu cantităţi mult mai mici. Astfel, în procesul utilizării combinate a fungicidelor chimice cu ALBIT are loc sinergismul - consolidarea reciprocă a activităţii fungicide de către ambele componente.

Reducerea consumului de fungicide chimice poate fi realizată nu numai prin utilizarea normelor minime de consum, ci şi prin înlocuirea unei părţi a tratamentelor fungicide cu tratamentul cu ALBIT. Această abordare este justificată la utilizarea mai multor tratamente fungicide în timpul sezonului de vegetaţie (de exemplu, la măr, viţa de vie, cartof).

O caracteristică importantă a ALBIT, care îi permite să fie utilizat activ în combinaţie cu fungicidele chimice, este, de asemenea, şi faptul că preparatul este constituit nu din microorganisme vii (ca majoritatea preparatelor biologice), ci din substanţe active purificate de origine microbiană. Datorită acestui fapt, activitatea sa nu se reduce, fiind combinat cu fungicidele chimice toxice. Reprezentanţii producătorilor de preparate de protecţie chimică a plantelor deseori ocupă o atitudine negativă referitor la reducerea normelor de consum pentru fungicide. Principalele argumente în acest caz sunt eventuala reducere a efectului protector al tratamentelor, accelerarea apariţiei germenilor rezistenţi ai agenţilor patogeni şi înrăutăţirea stării fitosanitare a semănăturilor, precum şi reducerea vânzărilor preparatelor fungicide. Dar faptele reale nu confirmă aceste argumente. După cum s-a demonstrat mai sus, eficacitatea tratamentelor cu doze reduse de preparate chimice combinate cu ALBIT în majoritatea cazurilor nu este mai redusă, decât tratamentele cu doze suficiente de tratament.

Trebuie remarcat faptul, că utilizarea normelor reduse de consum pentru fungicidele chimice, înlocuind o parte din funcţiile lor cu preparate biologice de protecţie, a devenit normă. În Uniunea Europeană producătorilor agricoli li se plătesc subvenţii pentru reducerea sarcinii fungicide la culturi.