Albit

Efectul AntiStres - ALBIT® Elimină stresul provocat de pesticide

În fiecare an randamentul culturilor dumneavoastră este diminuat de către stresul provocat de pesticide., Marea majoritate a pesticidelor chimice sunt substanţe toxice, de aceea, deseori, pe lângă funcţia sa principală (protejarea plantelor împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor), au un efect stresant asupra culturii de bază, pe care trebuie s-o protejeze. Efectul de stres se poate manifesta sub formă de încetinire a creşterii şi diverse procese metabolice, reducerea germinării, apariţia petelor, arsurilor, sucirea frunzelor, creşterea sensibilităţii la boli şi alte simptoame, iar, în final, se reflectă în pierderea semnificativă a recoltei – pana la 30-40%.

Albit poate fi folosit independent ca regulator de creştere şi ca fungicid, dar cea mai mare importanţă economică o are atunci cand este utilizat în asociere cu pesticidele chimice. Conform materialul experimental vast ale testelor multianuale în câmp, efectul antistres al ALBIT la utilizarea cu pesticidele chimice ajunge până la 93%, adică ALBIT este capabil sa prevină pierderile recoltei.Toate testările în câmp, efectuate pe parcursul a 10 ani, demonstrează că utilizarea ALBIT în asociere cu pesticidele chimice asigură in medie o creştere a productivităţii la hectar:
la erbicide + 16,6%;            la insecticide + 16,1%;            la fungicide + 12,0%
chart-antistres
utilizare-cu-erbicide
utilizare-cu-fungicide

Efectul AntiStres al Albit
- folosit împreună cu erbicide -
(spor de producție - Albit + erbicid / erbicid pur)

Cultură
Efectul Albit
hectar
%
Porumb
19.3
In
11.0
Ceapă
18.0
Floarea Soarelui
27.9
Mei
41.0
Grâu de toamna
16.0
Grâu de primavara
11.0
Canola
5.0
Sfeclă de zahăr
16.2
Usturoi de toamnă
18.0
Usturoi de primavară
11.8
antistres-1

La utilizarea preparatelor chimice de protecţie a plantelor în asociere cu Albit în mod natural apare întrebarea despre compatibilitatea lor. În prezent multe produse biologice şi regulatori ai creşterii se poziţionează ca antidoturi, dar deseori eficienţa mijloacelor de protecţie în asociere cu ele se reduce sau efectul antidot nu se observă. Spre deosebire de cele mai multe preparate biologice ALBIT este compatibil cu pesticidele chimice (erbicide, insecticide şi fungicide) şi cu îngrăşămintele (inclusiv cu nutriţiile foliare (nutriţiile suplimentare extraradiculare ale plantelor). Această proprietate a preparatului se datorează faptului că ALBIT nu conţine microorganisme vii (asupra cărora acţionează nefast pesticidele chimice), ci substanţe pure active, eliminate din bacterii. De mulţi regulatori de creştere răspândiţi de origine nebiological (eliminaţi din cărbune, lemn, nămol) ALBIT se deosebeşte prin componenţa şi proprietăţile sale constante, prin pH neutru, ce contribuie, de asemenea, la reproductivitatea înaltă a acţiunii AntiStres.

După cum se ştie, principalele grupe de preparate, folosite în agricultură, sunt îngrăşămintele (produsele agrochimice) şi pesticidele (remedii de protecţie a plantelor). La rândul său, în funcţie de nocivitate pesticidele se împart în erbicide (preparate pentru combaterea buruienilor), fungicide (preparate pentru combaterea ciupercilor (fungilor)), insecticide (preparate pentru combaterea insectelor), acaricide (preparate pentru combaterea căpuşelor patogene), nematocide (preparate pentru combaterea nematodelor), etc. Datorită mecanismelor comune de acţiune, insecticidele şi acaricidele sunt adesea unite în grupa de insecto-acaricide, care adesea este numită pur şi simplu „insecticide”. Fungicidele, utilizate pentru tratamentul seminţelor înainte de semănat, în practică deseori sunt numite dezinfectanţi (protectoare). În practică este larg răspândită utilizarea ALBIT ca antidot împreună cu erbicidele.

Albit si-a demonstrat randamentul înalt al utilizării cu ERBICIDE pe cereale, sfecla de zahăr, floarea soarelui, soia, culturile de in etc. S-a stabilit că adăugarea ALBIT la erbicide permite îmbunătăţirea productivității în medie cu 16,6% în comparaţie cu erbicidele pure. Tratarea cu erbicide fac plantele mai sensibile la infecţiile aerogene, iar asocierea cu ALBIT neutralizează efectul dat, imunizează plantele, înlăturând, astfel, necesitatea tratamentelor fungicide ulterioare. De asemenea, este eficientă pulverizarea cu ALBIT pentru lichidarea urmărilor supradozării erbicidelor (peste 1-5 zile de la utilizare). Pesticide Fungicide şi protectoare (dezinfectanţi) (combaterea bolilor) Erbicidele (combaterea buruienelor Insecticidele (combaterea insectelor dăunătoare, de exemplu, afidele sau gândacul de colorado. ALBIT măreşte acţiunea fungicidelor; utilizarea normelor reduse de fungicide cu ALBIT. ALBIT înlătură stresul; utilizarea ALBIT cu norme complete de consum. ALBIT înlătură stresul; utilizarea ALBIT cu norme complete de consum. Fig. 1. Utilizarea ALBIT în asociaţie cu diverse clase de pesticide (schemă principială) De asemenea, este recomandată utilizarea combinată a ALBIT cu insecticidele împotriva muştelor miniere, afidelor, gărgăriţei florilor, gândacului de Colorado si altor dăunători. Datorită efectului antidot la utilizarea asociată ALBIT cu insecticidele se păstrează 8-32% din culturi (la rapiţă până la 93%). In experimentele, efectuate pe grâu, conţinutul de gluten la adăugarea ALBIT la insecticide a crescut cu cel puţin 1,2%. Utilizarea ALBIT în calitate de antidot este, de asemenea, eficientă în asociere cu nutriţia foliară (fertilizarea suplimentară extraradiculară) cu îngrăşăminte de azot (uree, azotat de amoniu, soluţie de azotat de amoniu şi uree (carbamidă), şi îngrăşămintele complexe cu microelemente.

La utilizarea ALBIT în asociere cu alte fungicide chimice (cu preparate fungicide ale seminţelor) se observă un tablou mai complex. În primul rând, în raport cu fungicidele, precum şi cu erbicidele şi insecticidele, ALBIT fără îndoială are un efect antidot. De exemplu, adăugarea ALBIT la preparatele fungicide ale seminţelor pe bază de azoli, de regulă, creşte semnificativ germinarea şi energia creşterii seminţelor, compensând efectul de stres al preparatului. În al doilea rând, este bine cunoscut, că ALBIT este un fungicid. Efectul protector al preparatului în combaterea bolilor se obţine din contul imunizării plantelor. La asocierea ALBIT cu fungicidele chimice cu efect direct de extirpare se observă fenomenul de sinergie (efectul de consolidare reciprocă). De exemplu, de multe ori fungicidele chimice protejează plantele de boli pe perioada acţiunii sale protectoare (de regulă, o lună), dar la expirarea acestei perioade le face mai vulnerabile la o nouă infectare datorită slăbirii statutului imunitar al plantelor. Adăugarea la fungicide a ALBIT permite a restabili şi a consolida sistemul imunitar al plantelor, astfel, prelungind termenul efectului protector. Datorită acţiunii sale imunizante, ALBIT este în măsură, în funcţie de fundalul infecţios, parţial sau complet, să înlocuiască fungicidele chimice. În numeroasele teste în câmp cu fungicide s-a demonstrat, că utilizarea ALBIT cu o normă de consum a fungicidelor redusă cu 50%, de regulă, asigură acelaşi efect protector ca şi dozele complete de fungicide (vezi tabelul). De asemenea, este posibilă înlocuirea unei părţi a tratamentului cu fungicide programat cu tratamentul cu ALBIT (de exemplu, la cereale, viţa de vie, cartofi). În mod similar, datorită creşterii coeficientului scoaterii substanţelor nutritive (NPK) din sol şi a îngrăşămintelor sub acţiunea ALBIT, normele de consum ale îngrăşămintelor minerale la adăugarea preparatului pot fi reduse cu 10-30%. În rezultat se obţine reducerea cheltuielilor totale pentru tratamentul cu fungicide şi introducerea îngrăşămintelor cu 20-45%, obţinând o producţie ecologică mai curată. Utilizarea ALBIT în asociere cu pesticidele chimice presupune întotdeauna o creştere substanţială a rentabilităţii măsurilor de protecţie: fie prin reducerea costurilor de prelucrare (în cazul fungicidelor şi îngrăşămintelor), fie prin creşterea productivităţii datorită efectului antidot a ALBIT (în cazul erbicidelor şi insecticidelor). În afară de productivitate, ALBIT creşte, de asemenea, activitatea biologică şi economică a preparatelor. Utilizarea în asociere cu Albit permite a garanta siguranţa şi efectul înalt al utilizării preparatelor standardizate recomandate de protecţie a plantelor.

antistres-3
antistres-2